Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Colette Compleet Coaching kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Colette Compleet Coaching, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Colette Compleet Coaching verstrekt.

Colette Compleet Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres

Waarom Colette Compleet Coaching gegevens nodig heeft.
Colette Compleet Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Colette Compleet Coaching jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Colette Compleet Coaching gegevens bewaart?
Colette Compleet Coaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen
Colette Compleet Coaching verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden in overeenstemming met jou of indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Colette Compleet Coaching worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden doorgaans gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Colette Compleet Coaching gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt  het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ccc013.nl. Colette Compleet Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Colette Compleet Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Colette Compleet Coaching maakt geen gebruik van advertenties.  Deze website met Google Analytics maakt gebruik van anonieme IP-adressen. Dat is een stuk privacy bewuster! Mijn website maakt automatisch een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat) en DNSSEC voor Colette Compleet Coaching. Met zo'n beveiligingscertificaat weet je zeker dat het verkeer op mijn website op een veilige manier plaatsvindt. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Colette Compleet Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Colette Compleet Coaching op via info@ccc013.nl